Takip Edin

Evrim

YAŞAM ÖYKÜSÜ KARAKTERLERİ GENETİĞİ

Yayınlanma tarihi

-

OKUMA ZAMANI: 2 dakika

Yaşam Öyküsü Karakterleri Genetiği; yaşam öyküsü bir canlının doğumdan ölüme olan yaşamını kapsar. Yaşam öyküsü, gelişim, üreme, hayatta kalma ve ölüm olarak tanımlanır. Yaşam öyküsü araştırmalarının  hedefi, ekolojik değişikliklerin neden olduğu seçilim baskısı sonucu meydana gelen evrimsel süreçlerin organizmaların üreme başarısını nasıl biçimlendirdiğini anlamaktır. İkincil olarak ise üreme başarısını en üst düzeye çıkarmak için bazı yaşam öyküsü karakterlerini trade-off’lar (ödün bedel), kısıtlamalar ve seçilimler ile nasıl optimize ettiğini anlamaktır.

 

YAŞAM ÖYKÜSÜ KARAKTERLERİ GENETİĞİ

 

Yaşam öyküsü analizleri aşağıdaki karakterleri temel almaktadır (Stearns 1992):

  • Doğum büyüklüğü
  • Büyüme örüntüsü
  • Olgunlaşma yaşı ve büyüklüğü
  • Yavru döl sayısı, büyüklüğü ve eşey oranı
  • Yaş ve büyüklüğe özgü üreme yatırımı
  • Yaş ve büyüklüğe özgü ölüm programı
  • Ömür uzunluğu

Kompleks ve demografik doğası gereği yaşam öyküsü karakterleri genellikle kantitatif, poligenik karakterlerdir.

Trade-off’lar ve Kısıtlayıcılar:

Yaşam öyküsü teorisi için temel bir kuram yaşam öyküsü karakterlerinin değeri ve kombinasyonu bir organizmanın içsel faktörleri ile sınırlıdır. Buna trade-off ve kısıtlayıcılar denir. Trade-off  bir karakterdeki uyum başarısı yararının başka bir karakterin uyum başarısındaki düşüşe zorlamasıdır

Yaşam öyküsü araştırmalarında deneysel yaklaşımlar 1) genetik (genetic) olmayan yaklaşımlar popülasyonlar ve türler arası yaşam öyküsü karakterlerinde kovaryasyonları araştırmak için fenotipik korelasyonları, deneysel fenotipik manipülasyonları ve istatistiksel araçları içermekte iken (2) genetik yaklaşımlar ise ağırlıklı olarak kantitatif genetik çalışmaları temel almaktadır. Bu çalışmaların çoğu genetik trade-off’ların tespiti ve analizine odaklanmaktadır

Yaşam öyküsü varyasyonlarının genomiği trade-off’ların varlığı evrimsel (evolution) cevapları sınırlar ve yön verir. Ancak trade-off’ların fonksiyonel mekanizmaları hakkında bilgimiz çok azdır. Trade-off’ların genomik analizini yapabilmek için kullanılan en az dört alan vardır. Bunlar;

1) Transgenik analizler

2) Kantitatif karakter lokusu (QTL) analizleri

3) Tek bir gen aktivitesi için mikroarray analizleri

4) Birçok gen aktivitesi için mikroarray analizleri

 

Yaşam Öyküsü Karakterleri Genetiği

 

KAYNAKÇA

https://banuonder.weebly.com/uploads/4/6/4/3/46438057/byl444_1.ders.pdf

 

Yorum Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir