Takip Edin

Biyoloji

VİRAL GENOM HEM DNA HEM DE RNA’DAN OLUŞABİLİR Mİ?

Yayınlanma tarihi

-

OKUMA ZAMANI: 2 dakika

Viral genom hem DNA hem de RNA’dan oluşabilir mi? Virüslerin genelinde genetik materyal olarak DNA veya RNA gözlemlenmektedir. Hem DNA hem de RNA içeren virüslerin keşfi, 2012 yılında Portland Eyalet Üniversitesi’ndeki bilim insanları tarafından yapılmıştır. Daha önce böyle bir genetik materyale sahip virüs bilinmiyordu. Yaptıkları keşif sayesinde bilime muazzam bir katkı sağladılar.

 

DNA ve RNA:

Neredeyse bütün canlılık genetik materyal olarak DNA taşırken virüsler aynı zamanda RNA’da taşıyabilmektedir. RNA ve DNA birbirlerine benzerlerdir ancak DNA ve RNA’yı birbirinden ayıran bazı önemli özellikler vardır. RNA’da bulunan ve DNA’da bulunmayan “Urasil” bu özelliklerden biridir. Bir diğer özellik ise, RNA’da şeker kısmına bağlı ek bir oksijen atomu vardır. Bu farklılık RNA’yı parçalanmaya daha yatkın hale getirir.

 

Hibrit DNA-RNA:

Bilim insanları uzun yıllar boyunca viral genomların DNA veya RNA’dan oluşabileceğini düşünüyordu. Ta ki 2012 yılında Portland Eyalet Üniversitesinde yapılan keşfe kadar. Portland Eyalet Üniversitesi’ndeki bilim insanları, Lassen Volkanik Ulusal Parkı’ndaki Boiling Springs Gölü sularında RNA-DNA hibrit virüsü veya RDHV olarak adlandırdıkları bir virüsün keşfini duyurdular. Bu virüsün genomunun DNA’dan oluştuğunu ancak bu genomda bulunan genlerden birisinin, yalnızca RNA virüslerinde bulunan genlere benzerlik gösterdiğini keşfettiler. Bu keşif bilim insanlarına geçmiş zamanda, bu virüsün hem DNA hem de RNA’dan oluşan bir genoma sahip olduğunu düşündürdü.

 

Hibrit Modelin Kökenleri:

Bir RNA virüsünden alınan genin, bir DNA virüsünün genomunun bir parçası olabilmesinin iki yolu vardır. Bir RNA virüsü ve bir DNA virüsü aynı hücreyi aynı anda enfekte etmiş olabilir; RNA genlerinden biri DNA’ya dönüştürülmüşse ortaya çıkan DNA, DNA viral genomu ile karıştırılarak melez oluşturulmuş olabilir. Ya da DNA ve RNA ipliği, her iki türden virüsle enfekte olmuş bir hücrede birbirlerine yapıştırılmış olabilir. Bu tür bir hibritin rekabette avantaja sahip olup olamayacağı bilinmiyor.

 

Genetik Materyale Göre Sınıflandırma:

 

Yukarıda da görüldüğü gibi genetik materyallerine göre virüsler 7 gruba ayrılmıştır. Grup VII, hem DNA hem de RNA içeren virüsleri temsil etmektedir.

 Viral genom hem DNA hem de RNA’dan oluşabilir mi?

Ters Transkriptaz PCR:

Bazı virüslerde bulunan (Örneğin Hepadnavirüsler) ve RNA yapısını kullanarak DNA sentezini gerçekleştiren enzimdir. Normal transkripsiyon DNA’dan RNA sentezidir. Ancak bu enzim sayesinde, RNA’dan DNA sentezi gerçekleştirilir. Bu yüzden “Ters Transkripsiyon” denir. Aşağıdaki görselde daha detaylı açıklanmıştır.

 

KAYNAKÇA

 https://sciencing.com/can-viral-genome-made-dna-rna-22901.html

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ters_transkriptaz

https://slideplayer.biz.tr/slide/1923261/

https://www.quora.com/Why-doesn%E2%80%99t-a-virus-have-both-DNA-and-RNA

https://www.quora.com/Can-a-virus-contain-both-RNA-and-DNA

 

Yorum Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir