Takip Edin

Evrim

İNSANIN EVRİMİNE GENEL BAKIŞ

Yayınlanma tarihi

-

OKUMA ZAMANI: 4 dakika

İnsanın evrimine genel bakış. “İnsan, düşünen hayvandır” der Aristo. İlk atomun oluşumundan itibaren değişim sürecinde olan dünyamızın insan üzerindeki etkileri nedir? Ya da dünyanın değişiminde ki en büyük rol insana mı ait? Şüphesiz ki insan düşünebilme yeteneğiyle günümüze kadar yaşamayı sürdürmüş nadir hayvanlar sınıfındandır. Acımasız bir eleştiri olacak olsa da insan, sayısız yıkıma ve ölüme sebep olmuş bir canlıdır. Kötülüklerin tek kaynağı insan olduğu gibi iyiliklerin kaynağının da insan olduğunun unutulmaması gerekir.

İnsanın evrimine genel bakış.

 

İnsanın Evrimi:

İnsan evrimi, modern insanın evrimsel sürecini, hangi koşullardan sağ çıkarak yaşamaya devam ettiğini, insanın ilk atasından başlayarak günümüze kadar gelişen insan modelini inceleyen bilim dalıdır. Evrim denince akla ilk gelen bilim insanı olan Darwin’in hayatı ve onun en büyük destekçisi Thomas Henry Huxley tarafından karanlık olan insan evrimi konusuna ışık tutulmuştur. Bunun yanında insan evrimi üzerindeki araştırmalar  antropoloji, primatoloji, arkeoloji, dilbilim ve embriyoloji gibi diğer bilimsel alanlarla da multidisipliner olarak çalışmaktadır.

Genetik araştırmalar ve fosil kayıtlar ışığında, insanın da üyesi olduğu Primat takımının evrim sürecinde günümüzden yaklaşık 65-55 milyon yıl arasında Paleosen dönemde ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Hominidae ailesi veya büyük insansı maymunlar, 15-20 milyon yıl önce Miyosen dönemde Hylobatidae (Gibongiller) ailesinden ayrılmıştır. Yaklaşık 14 milyon yıl önce Ponginae veya orangutanlar Hominidae ailesinden ayrılmıştır. Goril ve şempanze ata formlarının da Homo cinsine giden soy hattından 5-6 milyon yıl önce ayrıldığı düşünülmektedir. Homo cinsi veya insan ailesi, bundan 2.3 ile 2.4 milyon yıl önce Afrika‘da Hominini ve Australopithecine türlerinin son ortak atasından evrilmiştir. Bu anlamda insanın yakın dönem evrimi, insan ve şempanzelerin ortak ataları olan popülasyonların birbirinden ayrılmasından sonra başlamıştır. Bu iki popülasyondan insanın ortaya çıktığı grup ile bu grubun tüm nesli tükenen soyları Hominini olarak adlandırılırlar.

 

İnsanın evrimine genel bakış.

İnsan evrimi diye nitelendireceğimiz bölümde Homo sapiens‘e kadar gelen türler ve özellikleri şöyledir:

  • 100 milyon yıl önce eteneli doğuran memeliler evrimleşmiştir.
  • 70 milyon yıl önce ağaç sivri faresi
  • 65 milyon yıl önce ağaçlarda yaşayan plesiadabiformeler
  • 55 milyon yıl önce, başparmağı öteki parmaklarının karşısına konuşlanabilen canlıların (adabiformeler) yeryüzünde görülmeye başlaması
  • 50 milyon yıl önce simiyenler
  • 40 milyon yıl önce göz çukurları öne kaymış olup üç boyutlu görebilen primatların (haplorhinler) ortaya çıkması
  • 30 milyon yıl önce antropoidler
  • 25 milyon yıl önce insanınkine benzer diş yapılı eski dünya maymunlarının (catharhinler) görünmeye başlaması

100 milyon yıl önce ortaya çıkan memeli sınıfı prosimiyenler ve antropoidler olarak çatallanıp iki primat takımına ayrıldığı düşünülmektedir. Antropoidler ise kuyruklu büyük maymunlar ve kuyruksuz büyük maymunlar olarak iki sınıfta incelenmektedir.[4]

 

Hominidae, en eski insansı canlıları ve insanı nitelendiren bilimsel topluluğa verilen isimdir. Büyük insanın maymunlar olarak nitelendirilir. 7 – 7,5 milyon yıl önce soyları orangutan türüne ayrılacak olan pongidler cinsi ayrılmıştır. 6 milyon yıl önce günümüzün goril şempanze türünü oluşturan canlılar ayrılmıştır. Günümüzden 5 milyon yıl önce homininilerin yolu ayrılmıştır.

 

İnsan ve Yakın Akraba Türlerimiz:

Homo gautengensis – 2 milyon yıl önce evrimleşti

Homo habilis – (Yetenekli insan) – Modern insanın ilk uzak insan atası, 1,9 milyon yıl önce

Homo rudolfensis – 1,9 milyon yıl önce

Homo georgicus – 1,8 milyon yıl önce

Homo ergaster – 1,75 milyon yıl önce

Homo erectus (Dik insan) -Homo habilis’ten türemiş uzak insan atası, 2 milyon yıl önce evrimleşti – 400 000 yıl önce yok oldu

Homo cepranensis – 450 000 yıl önce evrimleşti

Homo antecessor – 1,2 milyon yıl önce evrimleşti

Homo heidelbergensis – 600 000 yıl önce evrimleşti “Goliath”

Homo neanderthalensis (Neandertal insanı) – 350 000 yıl önce evrimleşti – 30 000 yıl önce yok oldu

Homo rhodesiensis – 300 000 yıl önce evrimleşti

Denisova insanı – Altay bölgesinde 40 000 yıl önce

Homo floresiensis – 94 000 yıl önce evrimleşti? – 12 000 yıl önce soyu tükendi “Hobbit”

Homo sapiens – Yakın insan, 200 000 yıl önce

Homo sapiens idaltu – 160 000 yıl önce

Homo sapiens sapiens – Günümüz insanı 50 000 yıl önce

 

İnsanın evrimine genel bakış.

 

İnsan Evrimi Nereye Gidiyor?

Milyonlarca yıldır süre gelen değişim sonucu günümüzdeki şeklimizi almış bulunmaktayız. Evrim sadece geçmişe yönelik incelenebilen bir yapıdır. Bunu bir takım fosil kayıtlara bakarak anlamamız mümkündür. Ancak geleceğe dair sadece tahminde bulunabilir. Evrimin yaptıklarımız ve yapacaklarımız ile ilgisi vardır. Gelecekte uzaya giden insanlar, yapılan biyolojik deneyler, genlerin mutasyonu sonucu değişen insan genetiği ve daha birçok sebep yüzünden değişim gerçekleşecektir. Evrim geçmişi inceler fakat geleceği ise sadece öngörebilir.

Paleontolog Peter insan evrimi konusunda şöyle diyor:

 “Yapay Zeka insan bilincinin çeşitli bileşenleri kapsayarak bu bileşenleri artık insan olmayan bir yapıda birleştirebilir- ki bu da bizi gereksiz kılar.”

 

Sonuç:

Bilim her zaman gizem doludur. Bilimin pusulası yoktur. Bilim, aklın ve insan olmanın vermiş olduğu duygular ile yeni keşifler yapma yolunda ilerleyecektir. İnsanlığın hangi yöne gideceğini yine evrim belirleyecektir. Evrimi ise insan yardımıyla değiştirmeye kalkmanın sonuçlarını yıllar sonra göreceğiz.

 

Bilim ile kalın…

İnsanın evrimine genel bakış.

 

GÖNÜLLÜ YAZAR: Ender İnan’a aittir.

REFERANSLAR

https://www.kreatifbiri.com/wpcontent/uploads/2017/11/image-1.jpg

https://tr.wikipedia.org/wiki/İnsanın_evrimi

https://pic.weblogographic.com/img/news/381/difference-between-hominid.png

https://tr.wikipedia.org/wiki/İnsanın_evrimi

https://neferkaminanu.files.wordpress.com/2009/11/3051.jpg

 

Yorum Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir