Takip Edin

Bilim

HAYVAN DENEYLERİ

Yayınlanma tarihi

-

OKUMA ZAMANI: 2 dakika

 

Hayvan deneyi , omurgalı veya omurgasız insan-dışı canlı hayvan türleri üzerinde bilimsel amaçlarla gerçekleştirilen prosedürlerdir. Hayvan deneylerinde Bu bilimsel amaçlar şu şekildedir;

 • Temel araştırmalar
 •  İnsan, hayvan veya bitkilerdeki hastalık, sağlık bozuklukları ve diğer anormalliklerin önlenmesi,
  tanı, tedavi veya bunlardan kaçınma,
 • fizyolojik bozuklukların incelenmesi, belirlenmesi, düzeltilmesi veya modifikasyonu
 • Tarımsal amaçla yetiştirilen hayvanların üretim şartlarının iyileştirilmesi ve hayvan refahı
 • Üretilen herhangi bir madde ve ürünün  kalite, etkinlik ve güvenilirliklerinin test edilmesi
 •  İnsan ve hayvan sağlığı ve refahı için doğal çevrenin korunması
 • Türlerin korunmasını amaçlayan araştırmalar
 •  Adli tıp soruşturmaları
 • Eğitimde mesleki bilgi ve becerilerin kazandırılması
 • Askeri araştırmaları  gibi genellikle  biyoloji, tıp, veteriner hekimliği, ziraat ve ilaç sanayisi gibi biyomedikal alanlarda kullanılmaktadır

Hayvan Deneyleri Nedir, Ne İçin Yapılır?Deney hayvanların (DH) deneyde kullanılma sıklığına göre sınıflandırılması

En çok kullanılan: sıçan, fare, tavşan

Orta düzeyde kullanılan: kobay, hamster, köpek, kedi, domuz, maymun

Az kullanılan: koyun, inek, tavuk, güvercin, keçi, at

Özel deneylerde kullanılan: yılan, kurbağa, kaplumbağa, sirke sineği

bu hayvanların deneyler için tekrar kullanımı, önceki deneylerin şiddeti hafif veya orta ise genel sağlık durumu tamamen eskiye dönmüşse, yeni deney hafif-orta ya da düzelmez olarak sınıflandırılmış ise veteriner hekim tarafından uygun bulunuyorsa yeniden denek olarak kullanılır. Deneyin sonunda, veteriner hekimin vereceği karara göre; sağlık durumuna uygun barınma ve bakılma hizmeti oluşturulur. Hayvan orta veya şiddetli acı, eziyet, ıstırap yaşıyor ve kalıcı hasar var ise öldürülür. bu ölümler her tür için farklı olmaktadır.

Örneğin Tavşanlarda  Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı Boyun Kırma (1kg. altındaki ve 150gr üstündekilere sakinleştirici verilerek) Beyin sarsıntısı/kafaya darbe şeklinde iken Balıklarda; Gerekli durumda önceden sakinleştirici verilerek anestezi doz aşımı (ötanazi) Özel ekipmanıyla elektroşok verilerek ölüm gerçekleşir.

Hayvanlar üzerinde denenip başarılı bir sonuca ulaşan ilaç ya da tedavi yöntemleri, piyasaya
sürülmeden önce insanlar üzerinde de denenmektedir buna “klinik çalışma” denir. Klinik çalışmanın
amacı, vücudun ilaca etkisi, ilacın vücuda etkisi ve tedavi verilerinin açıklığa kavuşturulmasıdır.

İstatistiklere göre; klinik öncesi araştırmalarda kimya, hücre, doku ve hayvan çalışmaları başarılı olan ilaçların %96’sı, insanlarda işe yaramamaktadır. Bunun nedeni, aramızda
biyolojik ve fizyolojik farklar bulunan hayvanlardan elde edilen sonuçların insana uyarlanamamasıdır.
bu da demek oluyor ki hayvan araştırmaları  çok küçük farklılıklar bile bir türü hastalıktan korur, bir başkasında ise hastalığı önleyemez. yani  Kaç hayvanda denenirse denensin, ilk denek gene insan olur.

KAYNAKCA

https://www.deneyehayir.org/belgeler/indir/DHD-Temel%20Bilgiler.pdf

http://web.firat.edu.tr/futdam/Deney_Hayv_Fizy.pdf

 

Yorum Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir